Stichting Engelhard

 
 

Stichting Engelhard

foto Henk Braam


Stichting Engelhard

is opgericht op19 oktober 2018, met het doel: het zoveel mogelijk verspreiden van muziek in het algemeen en de door de componist Jos Engelhard gecomponeerde muziek in het bijzonder.

De Stichting Engelhard organiseerde voor de 70e verjaardag op 5 juni 2019 van

componist Jos Engelhard een groot concert in de Lutherse kerk - Prins Hendrikstraat 79/hoek Daalseweg - met een ensemble van 12 musici: hobo/ahb, ssax/asax, tsax, fl/bsax, trompet, Alauda strijkkwartet, piano, synthesizer, slagwerk/marimba o.l.v Jos Engelhard.
 

Stichting Engelhard , RSIN 859278736 , contact : Stichting Engelhard, Ubbergseweg 80, 6522KK Nijmegen, info@flutemagic.nl, heeft als doelstelling het zoveel mogelijk verspreiden van muziek in het algemeen en de door de componist Jos Engelhard gecomponeerde muziek in het bijzonder.

Het bestuur: Pieter de Wit - voorzitter, Peter Engelhard - secretaris, Hein Fokker - penningmeester.Het beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vakantie geld. Voor andere taken dan bestuurstaken kunnen zij wel een vergoeding ontvangen. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding.

Het beleidsplan is om een zoveel mogelijk concerten te organiseren met muziek van de componist Jos Engelhard

Bank : NL 81 INGB 0008 7192 50 t.n.v. Stichting Engelhard te Nijmegen